Available courses

Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczące placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych. Przykłady działań w ramach realizacji tego Programu.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Nauczyciele poznają wybrane strony internetowe przydatne w tworzeniu materiałów pomocniczych do lekcji.

Kurs skierowany jest do nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych. Zostały tu zaprezentowane teksty literackie, które mają na celu pokazanie losów dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej. Jest to drugi kurs o tej tematyce dostępny na Platformie Moodle PBW Warszawa. W każdym z tych kursów zaprezentowano inne materiały edukacyjne. Każdy z kursów stanowi odrębną całość i po zakończeniu każdego z nich otrzymują Państwo osobne zaświadczenie. Nie trzeba kończyć kursu: „Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? - przegląd wybranej literatury dla uczniów klas IV-VI” Pani Katarzyny Gołubiew, aby przystąpić do kursu „Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? - przegląd wybranej literatury dla uczniów klas IV-VI. Kurs 2”.


Kurs dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu zmian wprowadzonych nowym wydaniem tablic UKD w 2019 r. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat UKD upublicznianymi przez Bibliotekę Narodową, poznają zasady funkcjonowania bazy Polska UKD Online, a także poznają skrócony schemat UKD dla bibliotek szkolnych, uwzględniający potrzeby bibliotek różnych typów szkół. Schemat jest szerszą wersją niż publikowana propozycja dr Adama Stopy. Certyfikat udziału otrzymają Państwo po zakończeniu kursu pozytywnym wynikiem testu - wymagane minimum to 7 poprawnych odpowiedzi na 12 pytań, z możliwością trzykrotnego podejścia. Zapraszamy. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Nauczyciele poznają teksty literackie i materiały pomocnicze przydatne w nauczaniu dzieci o mitologii słowiańskiej. 

Kurs przeznaczony dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców, omawiający możliwości wykorzystania baśni klasycznych w pracy z dziećmi. Zawiera omówienie zasad doboru formy książki do wieku odbiorców, przykładowe działania, jakie można realizować z dziećmi w przedszkolu, bibliotece, czy w domu. 

Kurs zawierający przykładowe pląsy i zabawy integracyjne, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w różnym wieku. Część I - Żłobek, młodsze grupy przedszkolne zawiera pokazywanki, pląsy i zabawy kształtujące świadomość własnego ciała i orientację przestrzenną. Część II Przedszkola, edukacja wczesnoszkolna, zawiera pląsy i zabawy, które ułatwiają wprowadzanie nowych dla dzieci pojęć lub cyfr, np. duży - mały. Część III Imprezy grupowe w przedszkolu, szkole, bibliotece, zawiera wesołe, rytmiczne pląsy i zabawy, które sprzyjają integracji grupy, również w sytuacji pracy z dziećmi z różnych środowisk. Informacje dla nauczycieli bibliotekarzy na temat czynności i dokumentacji wymaganych podczas przekazywania i przejmowania całości lub części zbiorów bibliotecznych lub odpowiedzialności za nie. Informacje przekazane podczas szkolenia mogą być użyteczne także dla pracowników różnych typów bibliotek.

Materiały obejmują informacje dotyczące inwentaryzacji i skontrum, wraz z podstawami prawnymi. Przydadzą się również osobom, które poddają zbiory regularnej kontroli. nawet jeśli ich nie przekazują, ani nie przejmują. 

Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej będzie w sposób zgodny z prawem przejąć odpowiedzialność za bibliotekę lub jej części składowe, unikając ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za działania poprzedników. 

Celem kursu jest przybliżenie odbiorcom sztuki współczesnej, która mimo, że najbliższa nam czasowo jest najmniej zrozumiana przez odbiorców.

Przyjrzyjmy się bliżej nurtom, twórcom i dziełom sztuki współczesnej.

Materiały szkoleniowe przedstawiające zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

Materiały, które mogą pomóc w stworzeniu drzewa genealogicznego

To będzie wyjątkowo smaczny kurs, więc mam nadzieję, że Twój apetyt jest w pełni zaspokojony. Na dokładkę  w pewnym momencie pojawi się wiele smakowitych przepisów.Kurs przedstawiający zagadnienie grywalizacji i możliwości jej zastosowania w różnych branżach. Celem kursu jest przygotowanie przez uczestników własnego projektu grywalizacji

Celem niniejszego poradnika jest zapoznanie czytelników z podstawami działania bibliotek cyfrowych. Zamieścimy podstawowe informacje na temat polskich kolekcji cyfrowych oraz postaramy się pomóc w poruszaniu się po ich zasobach.

Kurs dostępny dla użytkowników posiadających konto na Platformie E-lerningowej PBW im. KEN w Warszawie oraz dla zalogowanych jako GOŚĆ.


Błędy językowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zetknąć się z nimi można na ulicy, w mediach, reklamie.
Celem niniejszego kursu jest omówienie najczęstszych błędów językowych. Ich typologia i charakterystyka.


"A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą..."


Bądź z serca pozdrowiona,

Ojczysta święta mowo!

Niby łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.

(...)

Tyś nasza twierdza, tarcza,

Opieka i obrona,

Ojczysta święta mowo,

Bądź z serca pozdrowiona.

Leopold Staff


Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych wykorzystaniem gier planszowych w bibliotece i edukacji. Osoby prowadzące: Dorota Walasek-Woźniak, Agnieszka Zdrojewska

Materiały edukacyjne dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych do wykorzystania podczas warsztatów tworzenia gry planszowej w oparciu o mit o Syzyfie.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych do wykorzystania podczas warsztatów tworzenia teatrzyku Kamishibai do mało znanych warszawskich legend: Panna i jednorożec, Kamienny Mieszko i Szabla króla Zygmunta. 

Dodatkowe informacje i zapisy: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zapisując się mailowo na zajęcia należy podać:

 • tytuł lekcji,
 • dane kontaktowe nauczyciela (imię i nazwisko),
 • nazwę szkoły/placówki, klasę oraz liczbę uczniów.

W wiadomości zwrotnej nauczyciel otrzyma klucz dostępu. Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania podczas omawiania legendy o stworze z kamienicy na Krzywym Kole. Dodatkowe informacje i zapisy: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zapisując się mailowo na zajęcia należy podać:

 • tytuł lekcji,
 • dane kontaktowe nauczyciela (imię i nazwisko),
 • nazwę szkoły/placówki, klasę oraz liczbę uczniów.

W wiadomości zwrotnej nauczyciel otrzyma klucz dostępu. Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania podczas omawiania legendy Warszawska Syrenka. Dodatkowe informacje i zapisy: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zapisując się mailowo na zajęcia należy podać:

 • tytuł lekcji,
 • dane kontaktowe nauczyciela (imię i nazwisko),
 • nazwę szkoły/placówki, klasę oraz liczbę uczniów.

W wiadomości zwrotnej nauczyciel otrzyma klucz dostępu. 


Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania podczas omawiania warszawskiej legendy Wars i Sawa. Dodatkowe informacje i zapisy: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zapisując się mailowo na zajęcia należy podać:

 • tytuł lekcji,
 • dane kontaktowe nauczyciela (imię i nazwisko),
 • nazwę szkoły/placówki, klasę oraz liczbę uczniów.

W wiadomości zwrotnej nauczyciel otrzyma klucz dostępu. 


Materiały edukacyjne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania podczas omawiania lektury "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren. Zapisy i dodatkowe informacje: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl

Zapisując się mailowo na zajęcia należy podać:

 • tytuł lekcji,
 • dane kontaktowe nauczyciela (imię i nazwisko),
 • nazwę szkoły/placówki, klasę oraz liczbę uczniów.

W wiadomości zwrotnej nauczyciel otrzyma klucz dostępu.