Available courses

Lekcja języka polskiego lub lekcja w bibliotece szkolnej, której przeprowadzenie proponowane jest w okresie od 1 sierpnia do 2 października.

Lekcja przeznaczona jest dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej, w razie potrzeby można ją realizować ze starszymi uczniami. 

Materiały zawierają scenariusz zajęć wraz z materiałami do ćwiczeń oraz prezentację do przedstawienia klasie, 

Prezentacja zawiera podstawowe informacje o Powstaniu Warszawskim oraz krótkie notki biograficzne ośmiorga osób, poetek i poetów, uczestniczących w powstaniu.

Jeśli ktoś potrzebuje zaświadczenia o skorzystaniu z lekcji szkoleniowej proszę o kontakt mailowy na adres twórczyni  lekcji wzorcowej: a.kyziol@pbw.waw.pl.

Prezentacja książek o tematyce historycznej, w szczególności poświęconych historii Polski XX wieku – propozycje literatury, którą można zakupić w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Kurs prezentujący metodę przeprowadzenia cyklu zajęć na temat bezpiecznego korzystania z internetu dla starszych grup przedszkolnych i klas 1-3. Osoby prowadzące: Dorota Walasek-Woźniak, Agnieszka Zdrojewska

Kurs prezentujący książki, pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne i metody prowadzenia zajęć na temat edukacji ekologicznej na różnych etapach nauczania. Uczestnicy szkolenia poznają: propozycje literatury, którą można zakupić w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., różnorodne akcje o tematyce ekologicznej, w których mogą wziąć udział szkoły i przedszkola; gotowe materiały i scenariusze do przeprowadzenia zajęć na temat ochrony środowiska. Osoby prowadzące: Dorota Walasek-Woźniak, Agnieszka Zdrojewska

Kurs prezentujący scenariusze wybranych pozycji książkowych przydatnych w pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego, klas zerowych i świetlic szkolnych.

 


Celem kursu jest zapoznanie uczniów szkół średnich z wybranymi źródłami przydatnych w procesie edukacji dokumentów cyfrowych.

Kurs prezentujący nauczycielom scenariusze wybranych pozycji komiksowych przydatnych w pracy z dziećmi w szkole podstawowej.

 


Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 dotyczące placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych. Przykłady działań w ramach realizacji tego Programu.

Szkolenie prezentujące aplikacje, narzędzia i zasoby online, które można wykorzystać w nauczaniu historii.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Nauczyciele poznają wybrane strony internetowe przydatne w tworzeniu materiałów pomocniczych do lekcji.

Kurs skierowany jest do nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych. Zostały tu zaprezentowane teksty literackie, które mają na celu pokazanie losów dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej. Jest to drugi kurs o tej tematyce dostępny na Platformie Moodle PBW Warszawa. W każdym z tych kursów zaprezentowano inne materiały edukacyjne. Każdy z kursów stanowi odrębną całość i po zakończeniu każdego z nich otrzymują Państwo osobne zaświadczenie. Nie trzeba kończyć kursu: „Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? - przegląd wybranej literatury dla uczniów klas IV-VI” Pani Katarzyny Gołubiew, aby przystąpić do kursu „Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? - przegląd wybranej literatury dla uczniów klas IV-VI. Kurs 2”.


Kurs dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu zmian wprowadzonych nowym wydaniem tablic UKD w 2019 r. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat UKD upublicznianymi przez Bibliotekę Narodową, poznają zasady funkcjonowania bazy Polska UKD Online, a także poznają skrócony schemat UKD dla bibliotek szkolnych, uwzględniający potrzeby bibliotek różnych typów szkół. Schemat jest szerszą wersją niż publikowana propozycja dr Adama Stopy. Certyfikat udziału otrzymają Państwo po zakończeniu kursu pozytywnym wynikiem testu - wymagane minimum to 7 poprawnych odpowiedzi na 12 pytań, z możliwością trzykrotnego podejścia. Zapraszamy. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Nauczyciele poznają teksty literackie i materiały pomocnicze przydatne w nauczaniu dzieci o mitologii słowiańskiej. 

Informacje dla nauczycieli bibliotekarzy na temat czynności i dokumentacji wymaganych podczas przekazywania i przejmowania całości lub części zbiorów bibliotecznych lub odpowiedzialności za nie. Informacje przekazane podczas szkolenia mogą być użyteczne także dla pracowników różnych typów bibliotek.

Materiały obejmują informacje dotyczące inwentaryzacji i skontrum, wraz z podstawami prawnymi. Przydadzą się również osobom, które poddają zbiory regularnej kontroli. nawet jeśli ich nie przekazują, ani nie przejmują. 

Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej będzie w sposób zgodny z prawem przejąć odpowiedzialność za bibliotekę lub jej części składowe, unikając ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za działania poprzedników. 

Celem kursu jest przybliżenie odbiorcom sztuki współczesnej, która mimo, że najbliższa nam czasowo jest najmniej zrozumiana przez odbiorców.

Przyjrzyjmy się bliżej nurtom, twórcom i dziełom sztuki współczesnej.

Materiały szkoleniowe przedstawiające zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

Materiały, które mogą pomóc w stworzeniu drzewa genealogicznego

To będzie wyjątkowo smaczny kurs, więc mam nadzieję, że Twój apetyt jest w pełni zaspokojony. Na dokładkę  w pewnym momencie pojawi się wiele smakowitych przepisów.Kurs przedstawiający zagadnienie grywalizacji i możliwości jej zastosowania w różnych branżach. Celem kursu jest przygotowanie przez uczestników własnego projektu grywalizacji

Celem niniejszego poradnika jest zapoznanie czytelników z podstawami działania bibliotek cyfrowych. Zamieścimy podstawowe informacje na temat polskich kolekcji cyfrowych oraz postaramy się pomóc w poruszaniu się po ich zasobach.

Błędy językowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zetknąć się z nimi można na ulicy, w mediach, reklamie.
Celem niniejszego kursu jest omówienie najczęstszych błędów językowych. Ich typologia i charakterystyka.


"A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą..."


Bądź z serca pozdrowiona,

Ojczysta święta mowo!

Niby łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.

(...)

Tyś nasza twierdza, tarcza,

Opieka i obrona,

Ojczysta święta mowo,

Bądź z serca pozdrowiona.

Leopold Staff


Kurs przeznaczony jest dla bibliotekarzy zajmujących się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych wykorzystaniem gier planszowych w bibliotece i edukacji. Osoby prowadzące: Dorota Walasek-Woźniak, Agnieszka Zdrojewska